Cách thiết lập mẫu Email

Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thiết lập mẫu Email bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn mục Cấu hình chọn Marketing  chọn tab Mẫu email ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin:

  • Tên email: Tên mẫu Email
  • Module áp dụng: Cơ hội khách hàng, khách hàng, cơ hội bán hàng, chăm sóc khách hàng
  • Công khai: Chọn hiển thị với tất cả mọi người hay không
  • Tiêu đề: Tên tiêu đề email
  • Phòng ban áp dung: chọn phòng ban nào được áp dụng email này
  • Nhân viên áp dụng: chọn nhân viên nào được áp dụng email này
  • Soạn thảo nội dung email: Bạn có thể chỉnh sửa nội dung email bằng thanh công cụ hỗ trợ

Ví dụ: Để phần mềm lấy ra cách xưng hô, người liên hệ khi gửi Emai mà không cần sửa lại thông tin bạn thực hiện như sau:

Nhập “Kính gửi”: chọn thêm trường trên thanh công cụ (Thông tin đến) >> chọn “Xưng hô”, “Tên người nhận”
Bấm Lưu để thêm mới thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 28

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm giai đoạn trong quy trình hỗ trợ
Bài tiếp: Cách xóa giai đoạn trong quy trình hỗ trợ kỹ thuật