Cách thiết lập dự án mẫu

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Truy cập Work –> Dự án xây dựng –> Chọn tạo dự án mới

Bước 2: Trong thiết lập dự án mới –> Chọn loại dự án mẫu –> Bấm vào tạo dự án

Bước 3: Sau khi tạo dự án chọn mục dự án mẫu để chọn dự án đã tạo

Bước 4: Chọn tiện ích –> Sao chép dự án thực tế –> Sao chép dự án mới từ dự án mẫu với các trường thông tin tương tự

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 307

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo công việc cha con trong dự án xây dựng
Bài tiếp: Cách tạo các danh mục trong dự án xây dựng