Cách thiết lập đơn vị đo

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở mục Cấu hình ⇒ chọn Đơn vị đo KPI ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 52

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập công thức KPI
Bài tiếp: Tổng quan về KPI