Cách thiết lập danh mục hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện CRM-> Quản trị phân hệ CRM

Bước 2: Chọn vào Danh mục -> Hợp đồng -> Loại hợp đồng

Bước 3: Thêm mới loại hợp đồng sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 47

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng theo trạng thái hiệu lực
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng theo tên