Cách thiết lập danh mục hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện Hợp đồng-> Tiện ích-> Danh mục hợp đồng 

Bước 2: Thêm mới loại hợp đồng sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập bên A, bên B trong hợp đồng
Bài tiếp: Cách phân quyền trong hợp đồng