Cách thiết lập danh mục đơn vị tính của tài sản

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Quản lý tài sản ⇒ chọn Đơn vị tính ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin đơn vị theo từng loại tài sản ⇒ ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 110

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập danh mục Loại tài sản
Bài tiếp: Cách thêm mới tài sản trên phần mềm