Cách thiết lập danh mục đơn vị tính của tài sản

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống chọn Office ➝ Chọn quản trị phân hệ Office +

Bước 2: Trong giao diện quản trị phân hệ OFFICE+ chọn Danh mục ➝ chọn Quản lý tài sản ➝ chọn Đơn vị tính

Bước 3: Trong đơn vị tính ấn thêm mới sau đó nhập thông tin đơn vị theo từng loại tài sản sau đó ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập danh mục Loại tài sản
Bài tiếp: Cách thêm mới tài sản trên phần mềm