Cách thiết lập công thức KPI

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở mục Cấu hình ⇒ chọn Công thức KPI ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm Lưu

  • Tên công thức: Nhập tên công thức tính (ví dụ: Công thức tính thang điểm 5)
  • Loại công thức: Nhập tên loại công thức tính (ví dụ: Thang điểm)
  • Mô tả: Nhập mô tả về công thức tính (nếu có)
  • Công thức: Thiết lập công thức xếp loại bằng cách bấm vào Thêm thang điểm
    Ví dụ: Từ 0 đến 50 điểm =>> Xếp loại B =>> chọn màu cho xếp loại
               Từ 51 đến 100 điểm =>> Xếp loại A =>> chọn màu cho xếp loại
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 148

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình nhận thông báo KPI
Bài tiếp: Cách thiết lập đơn vị đo