Cách thiết lập chế độ nhận thông báo trong một quy trình workflow

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Với quy trình công việc workflow mỗi người dùng có thể chủ động thiết lập chế độ nhận thông báo. Bạn có thể lựa chọn nhận thông báo trên phần mềm FastWork hay nhận thông báo qua email (Điều kiện nhận thông báo qua email là tài khoản đăng nhập phải được tích hợp email)

Để thiết lập chế độ nhận thông báo trong một quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu Work –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc cần thiết lập chế độ nhận thông báo

This image has an empty alt attribute; its file name is image-374-1024x502.png

Bước 3: Chọn Dashboard 

Bước 4: Ở giao diện Dashboard –> chọn biểu tượng quả chuông

Bước 5: Với những tính năng nào bạn muốn nhận thông báo, nhận thông báo trực tiếp trên phần mềm hay nhận thông báo qua email hay nhận theo cả 2 cách –> bạn thực hiện bật tính năng nhận thông báo​

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 399

Cùng Topics

Bài trước: Cách sao chép một quy trình công việc workflow
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu các trường thông tin tùy chỉnh trong quy trình công việc workflow