Cách thiết lập cấu hình Phép năm (Tổng quan)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 2 phút
  • Quy định tính phép động theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp
  • Mỗi doanh nghiệp có thể có một quy định tính phép khác nhau

Bước 1: Tại menu HRM chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Quản lý phép >> Thêm mới

Bước 3: Điền thông tin tại các trường

* Ý nghĩa các trường thông tin

– Quy định tính công: Tên quy định tính phép năm

– Phòng ban: Khi chọn những phòng ban này thì chỉ những phòng ban đó

được áp dụng cách tính phép đang cấu hình.

– Nhân viên: Khi có 1 vài nhân viên có cấu hình phép riêng

– Số ngày phép tối đa/năm: Là tổng số ngày phép thêm mới tối đa/năm

– Thời gian tính phép: Là thời gian áp dụng cấu hình phép này từ tháng nào tới tháng nào

– Thời gian thêm phép mới: Là thời gian được cộng phép mới trong tháng.

– Thời gian hưởng lũy kế phép của năm trước: Là thời gian tối đa được

hưởng phép lũy kế của năm trước (Nếu năm trước còn phép thì số phép đó

sẽ được cộng vào năm nay)

– Cộng thêm quỹ phép đối với ngày đi công tác là ngày nghỉ, ngày lễ: Nếu

ngày đi công tác (có đơn công tác) của mình trúng ngày nghỉ hoặc ngày lễ

thì sẽ tự động thêm phép cho những ngày đó.

– Ngày bắt đầu tính phép thâm niên: Là căn cứ vào thời gian ngày bắt đầu

làm việc để phần mềm tính phép thâm niên 

  • Ngày bắt đầu làm việc: tính phép thâm niên dựa vào ngày bắt đầu làm việc được khai báo trong thông tin công việc ở phân hệ Nhân sự.
  • Hoặc Cập nhật ở Mục Phép năm (Xem thêm)

Tình huống 1: Công ty theo quy định Cứ 5 năm làm việc liên tục thì được nghỉ thêm 01 ngày phép theo thâm niên. Lúc đó sẽ cấu hình như sau:

  • Cứ 5 năm thâm niên 1 phép

Tình huống 2: Công ty quy định Làm 5 năm trở lên thì cứ mỗi năm sẽ được thêm 1 phép. Cấu hình như sau:

  • Cứ 5 năm thâm niên 0 phép
  • Từ 5 năm trở lên được 1 phép
  • Tick vào ô: Tự động tăng 2,3,4… phép các năm tiếp theo

– Nếu công ty cho ứng phép thì tick vào Ô Cho phép ứng phép

– Số phép tối đa được ứng: Là số phép tối đa mà nhân viên được ứng phép

  • Số phép còn lại trong năm
  • Tuỳ chỉnh: Con số điền sẽ tổng số lượng phép được ứng thêm (Ngoài số lượng phép năm đã có)

Bước 4: Lưu cấu hình

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 667

Cùng Topics

Bài trước: Cập nhật Ngày bắt đầu làm việc trực tiếp ở Mục Phép năm
Bài tiếp: Thứ tự trừ phép năm trên phần mềm FW