Cách thiết lập nhóm cột bảng lương trong Bảng tính lương

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Việc tạo ra nhóm cột bảng lương giúp bạn tìm kiếm, quản lý các cột bảng lương dễ dàng hơn. Ví dụ có thể tạo nhóm Lương và các khoản để quản lý các khoản liên quan tới mức lương, nhóm Phụ cấp để quản lý các khoản phụ cấp.

Để thêm mới một nhóm,thực hiện như sau:
Bước 1: Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Danh mục cột bảng lương 

Hoặc: 

Bước 2: Chọn dấu (+) cạnh tiêu đề “Nhóm cột bảng lương” để thêm mới nhóm

Bước 3: Hiển thị thông tin nhóm cột bảng lương. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào nhóm 

  • Mã nhóm: mã nhóm lương
  • Tên nhóm: Tên nhóm lương
  • Mô tả: mô tả thông tin về nhóm lương

Bấm Lưu để thêm nhóm lương thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 83

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục lương trong Quản lý bảng lương
Bài tiếp: Quy trình thiết lập bảng lương trên FastWork