Cách theo dõi tiến độ thực hiện cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

– Dashboard

Bước 1: Chọn “Dashboard” để hiển thị tổng quan cơ hội bán hàng

Bước 2: Kích chọn “Trạng thái/Ưu tiên/ Tình trạng/Giai đoạn/Thất Bại” ở thanh công cụ dưới màn hình

– Theo dõi tổng quan cơ hội trong quy trình bán hàng

Bước 1: Từ màn hình quản lý cơ hội khách hàng chọn quy trình cần theo dõi tổng quan, chọn Dashboard:

Bước 2: Kích chọn “Trạng thái/ Ưu tiên/ Tình trạng/ Giai đoạn/ Phễu chuyển đổi ở thanh công cụ dưới màn hình.

– Kanban

Bước 1: Chọn quy trình cần theo dõi các cơ hội

Bước 2: Kích chọn “Board” ở cột danh sách bên phải màn hình

Bước 3: Hiển thị các cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn/nhân viên/trạng thái/ Ưu tiên/ Tình trạng cơ hội

  • Bạn có thể hoàn thành các việc cần làm phần mềm sẽ tự động chuyển cơ hội theo giai đoạn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 49

Cùng Topics

Bài trước: Cách chuyển trạng thái cơ hội bán hàng
Bài tiếp: Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận vào nhóm bán hàng trong quản lý cơ hội bán hàng