Cách theo dõi quỹ phép cá nhân trên web và điện thoại

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Vì sao phải theo dõi quỹ ngày phép ?

Vì để nhân viên kiểm soát được số ngày phép của mình .

TRÊN WEB

Từ HRM >> Chọn Quỹ phép

Phép còn lại năm trước: là phép tồn của năm ngoái

Phép năm: phép của năm nay (đến thời điểm hiện tại)

Phép luỹ kế còn lại: Số phép còn lại năm trước – số phép đã dùng

Phép thâm niên: theo quy định của công ty

Phép ứng: Theo quy định của công ty

Nghỉ thực tế: Số phép đã nghỉ (Dựa trên các đơn đã duyệt)

Còn thực tế: Là số phép còn lại hiện tại

Nghỉ dự kiến: Là số ngày xin nghỉ nhưng đơn chưa được duyệt

TRÊN MOBILE

Bước 1 : Chọn vào dấu “Ba gạch” ở góc phải màn hình

Bước 2 : Chọn Bảng công .

Bước 3 : Quỹ phép

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 59

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật điều chỉnh trực tiếp phép bằng excel
Bài tiếp: Cách thiết lập số phép được hưởng tối đa trong năm của nhân viên