Cách theo dõi Dashboard .

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Dashboard.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa nhanh nhiều cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách điều phối cơ hội khách hàng.