Cách theo dõi Dashboard .

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Dashboard.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 42

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách thêm người phụ trách trên cơ hội khách hàng