Cách theo dõi các hồ sơ ứng viên theo kết quả tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Tuyển dụng

Bước 2 : Chọn Tuyển dụng

Bước 3 : Chọn kết quả tương ứng

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 185

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập một kết quả đánh giá
Bài tiếp: Cách thiết lập một vòng tuyển dụng