Cách theo dõi báo cáo tổng thời gian đi muộn về sớm trong một ngày của nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ Chọn Báo cáo chấm công ⇒ chọn Đi muộn về sớm 

Bước 2: Chọn thời gian muốn xem dữ liệu ⇒ chọn Tìm kiếm 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 423

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi báo cáo đi muộn về sớm chi tiết theo từng hoạt động chấm công vào ra của nhân viên
Bài tiếp: Cách theo dõi bảng công cá nhân