Cách theo dõi báo cáo tổng thời gian đi muộn về sớm trong một ngày của nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Từ menu OFFICE –> Chọn Báo cáo chấm công –> chọn Đi muộn về sớm 

Từ giao diện báo cáo đi muộn , về sớm –> Chọn thời gian muốn xem dữ liệu –> Sau đó ấn nút tìm kiếm 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi báo cáo đi muộn về sớm chi tiết theo từng hoạt động chấm công vào ra của nhân viên
Bài tiếp: Cách theo dõi bảng công cá nhân