Cách theo dõi báo cáo chi tiết tình hình nhân sự của doanh nghiệp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Nếu bạn muốn xem các báo cáo chi tiết về tình hình nhân sự của công ty bạn thao tác như sau

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Nhân sự

Bước 2: Chọn Báo cáo

Bước 3: Tại đây sẽ có bộ lọc theo các trường thông tin bạn muốn xem báo cáo: Hợp đồng, bảo hiểm, lương, phụ cấp, văn bằng, chứng chỉ,…

Bước 4: Để xem báo cáo nào click vào thông tin cần xem. Chọn Phụ cấp để xem các nhân viên đang hưởng phụ cấp bao nhiêu:

Bước 4: Chọn vào tên 1 nhân viên ⇒ Phần mềm sẽ link tới thông tin của nhân viên vừa chọn

Thực hiện tương tự với các thông tin báo cáo khác

Hợp đồng: theo dõi danh sách nhân sự có hợp đồng

Bảo hiểm: theo dõi danh sách nhân sự đóng bảo hiểm

Lương: theo dõi danh sách lương của nhân sự

Văn bằng: theo dõi danh sách các nhân sự có văn bằng 

Chứng chỉ: theo dõi danh sách các nhân sự có thêm chứng chỉ

Khen thưởng: theo dõi danh sách nhân sự được khen thưởng

Kỷ luật: theo dõi danh sách nhân sự bị kỷ luật

Quyết định bổ nhiệm: theo dõi danh sách quyết định bổ nhiệm nhân sự

Lao động tăng: theo dõi biến động nhân sự tăng trong năm

Lao động giảm: theo dõi biến động nhân sự giảm trong năm

Tài sản đang sử dụng: theo dõi danh sách tài sản nhân sự đang sử dụng của công ty

Nhân viên thiếu hồ sơ: Theo dõi được nhân viên nào đang thiếu hồ sơ cần bổ sung

Thâm niên: theo dõi danh sách thâm niên của các nhân sự đã và đang làm việc ở công ty

Người phụ thuộc: theo dõi số lượng người phụ thuộc của từng nhân viên để tính thuế thu nhập cá nhân

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 43

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem các cảnh báo về nhân sự của doanh nghiệp
Bài tiếp: Cách theo dõi báo cáo tổng quan biểu đồ biến động nhân sự của doanh nghiệp