Cách thêm/thay đổi thời gian thực hiện công việc (Web và Mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách thêm/thay đổi thời gian thực hiện công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thay đổi thời gian thực hiện 

Bước 3: Chọn Thời gian–> Nhập thời gian thực hiện mới cho công việc này –> chọn nút Lưu thay đổi

  • Cách thêm/thay đổi thời gian thực hiện công việc trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> click chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thay đổi thời gian thực hiện

Bước 3: Nhấn vào thời gian cần thay đổi

Bước 4: Lựa chọn khung thời gian thực hiện mới cho công việc–> bấm Chọn để hoàn tất thay đổi thời gian công việc

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 54

Cùng Topics

Bài trước: Cách trao đổi trên một công việc (Web và mobile)
Bài tiếp: Cách cập nhật tiến độ trên nhiều công việc