Cách thêm nhiều tài sản từ file excel lên phần mềm

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu HRM ⇒ chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn Tất cả tài sản ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Nhập dữ liệu

  • Tải File mẫu về và điền theo các trường thông tin có trong File mẫu.

Bước 3: Sau đó bấm Chọn File tìm đến file mẫu vừa xử lý và nhấn Bắt đầu tải ⇒ chọn Nhập dữ liệu sau khi đã tải xong để cập nhật dữ liệu lên phần mềm.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 124

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới tài sản trên phần mềm
Bài tiếp: Cách sửa thông tin tài sản trên phần mềm