Cách thêm nhật ký gửi sms trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm nhật gửi SMS

Bước 3: Chọn tab SMS chọn Tạo SMS

Bước 4: Nhập thông tin SMS chọn Lưu để hoàn thành thêm nhật ký SMS

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 30

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm nhật ký trò chuyện trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm nhật ký gặp mặt trong yêu cầu hỗ trợ