Cách thêm nhật kí gọi điện trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm nhật kí gọi điện

Bước 3: Chọn tab Gọi điện chọn Tạo cuộc gọi

Bước 4: Nhập thông tin cuộc gọi chọn Lưu để hoàn thành thêm nhật ký cuộc gọi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 19

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm ghi chú trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm nhật ký gửi email trong yêu cầu hỗ trợ