Cách thêm nhật kí gọi điện trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện quản lý yêu cầu hỗ trợ chọn yêu cầu hỗ trợ cần thêm nhật kí gọi điện

Bước 2: Chọn Tab Gọi điện-> Tạo cuộc gọi

Bước 3: Chọn kết quả cuộc gọi->Chọn thời gian thực hiện. Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm ghi chú trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm nhật ký gửi email trong yêu cầu hỗ trợ