Cách thêm người theo dõi vào yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện quản lý yêu cầy hỗ trợ-> chọn yêu cầu thêm người theo dõi

Bước 2: Chọn Thêm người theo dõi:

Bước 3: Bạn tích chọn người theo dõi yêu cầu hỗ trợ. Bấm Lưu để thêm thành công.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách trao đổi trong quy trình hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm người phụ trách yêu cầu hỗ trợ