Cách thêm người theo dõi vào yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần gán người theo dõi

Bước 3: Chọn Thêm người theo dõi chọn người theo dõi ⇒ chọn Lưu để hoàn thành

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách trao đổi trong quy trình hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm người phụ trách yêu cầu hỗ trợ