Cách thêm người theo dõi khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Người dùng bấm chọn vào Khách hàng cần thêm người theo dõi

Bước 2: Bấm chọn vào Thêm người theo dõi 

Bước 3: Chọn Người theo dõi khách hàng sau đó bấm Lưu

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 23

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới nhật ký gửi email cho khách hàng
Bài tiếp: Cách thêm người phụ trách khách hàng trong cùng bộ phận