Cách thêm mới nhóm hỗ trợ khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn dấu (+) để thêm mới nhóm hỗ trợ

Bước 3: Đặt tên nhóm, nhập mô tả, chọn thành viên vào nhóm hỗ trợ
Bấm Lưu để thêm nhóm thành công.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới thành viên cho quy trình hỗ trợ khách hàng
Bài tiếp: Cách tạo mới một quy trình hỗ trợ khách hàng