Cách thêm mới một liên hệ

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Liên hệ (Contacts)

Bước 2: Từ giao diện chọn Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn tất .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 25

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm liên hệ theo trạng thái
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục loại liên hệ