Cách thêm mới một Đơn vị/Cơ sở trên hệ thống

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Trong một Tổ chức/Doanh nghiệp có thể phân chia thành nhiều Đơn vị/Cơ sở khác nhau để tiện trong việc quản lý. Mỗi Đơn vị/Cơ sở sẽ bao gồm nhiều quỹ nhỏ bên trong. 

Ví dụ: Doanh nghiệp có 2 chi nhánh. Mỗi Chi nhánh muốn quản lý thành một Đơn vị/Cơ sở riêng. Trong mỗi chi nhánh sẽ có nhiều loại quỹ khác nhau như quỹ Tiền mặt, quỹ Ngân hàng,…

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE → chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Ở mục Cấu hình → chọn Thu chi nội bộ → chọn tab Đơn vị/Cơ sở → chọn Thêm đơn vị để thêm mới một đơn vị

Bước 3: Nhập thông tin cho Đơn vị/Cơ sở mới cần tạo

  • Mã đơn vị/cơ sở:
  • Tên đơn vị/cơ sở:
  • Quản trị: Quản trị một Đơn vị/cơ sở sẽ có toàn quyền trên đơn vị/cơ sở và các quỹ trong đơn vị đó
  • Mô tả: Mô tả thêm chi tiết cho Đơn vị/cơ sở

Nhập đủ thông tin → chọn Lưu để lưu lại Đơn vị/cơ sở

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 25

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình văn bản đi
Bài tiếp: Phân quyền chức năng cho thành viên với từng loại Quỹ