Cách thêm mới mẫu bảng lương

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 2 phút

Để thiết lập được một bảng lương tháng, bạn cần tạo ra các mẫu bảng lương. Trong mẫu bảng lương sẽ có công thức tính cụ thể với từng cột bảng lương. Bạn có thể sử dụng bảng mẫu này để tạo ra nhiều Bảng lương khác nhau.
Ví dụ như Bạn tạo ra Bảng lương theo ngày công cho tháng 04 và các tháng sau bạn cũng muốn tạo ra một Bảng lương tương tự như vậy. 

Để tạo một mẫu bảng lương thực hiện như sau

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Mẫu bảng lương

Hoặc: 

Bước 2: Chọn Thêm mới để tạo mới một mẫu bảng lương

Bước 3: Nhập thông tin mẫu bảng lương

 • Tên mẫu bảng lương
 • Loại mẫu bảng lương: Đây là bảng lương tháng hay bảng lương tổng hợp tháng 13
 • Mô tả


Bước 4: Kích chọn tab Thiết lập phiếu lương để thiết lập các tiêu chí, công thức tính lương. 

Tại đây, bạn có thể thực hiện thêm mới từng cột danh mục bảng lương hoặc thêm theo từng nhóm cột đã phân loại

Trong trường hợp cột bảng lương cần sử dụng bạn chưa tạo ở Danh mục cột bảng lương. Bạn không cần phải quay ra tạo lại, phần mềm cho phép bạn thêm mới trực tiếp một cột bảng lương tại giao diện này. Để tạo mới bạn chọn nút Tự nhập để nhập thông tin

Bước 5: Sau khi đã có đủ các cột bảng lương, người dùng sẽ thực hiện thiết lập công thức hoặc các nguồn lấy dữ liệu.

FastWork đang hỗ trợ 8 cách tính trong một mẫu bảng lương:

 • Tự nhập: Các giá trị không cố định, thay đổi theo từng tháng, người làm lương sẽ thực hiện nhập giá trị trực tiếp tại bảng lương tháng
 • Công thức: Nhập các giá trị công thức tính tương tự cách thiết lập công thức trên file excel
 • Từ KPI: Lấy nguồn giá trị điểm KPI tự động khi bạn thực hiện đánh giá KPI trên phần mềm Fastwork
 • Từ bảng công: Lấy nguồn dữ liệu tự động từ bảng chấm công: công làm việc thực tế, công tiêu chuẩn, số giờ làm thêm, số giờ tăng ca,…
 • Từ mức lương: Lấy nguồn dữ liệu tự động từ bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ
 • Từ phiếu chi/Từ phiếu thu: Lấy dữ liệu tự động từ các phiếu thu, phiếu chi theo đối tượng nhân viên
 • Từ báo cáo viếng thăm: Lấy dữ liệu tự động từ báo cáo viếng thăm khách hàng: số ngày viếng thăm khách hàng, số km di chuyển,..

Lưu ý: Thứ tự sắp xếp các cột trong mẫu bảng lương sẽ ảnh hưởng tới công thức tính. Các cột phải sắp xếp theo đúng thứ tự. Các cột thành phần cần được định nghĩa trước, cột giá trị tổng sẽ định nghĩa sau.

Ví dụ: Lương theo ngày công thực tế = Lương cơ bản theo một ngày công x Ngày công thực tế

Khi đó cột Lương theo một ngày công và cột Công thực tế phải xếp ở trên, cột Lương theo ngày công thực tế xếp bên dưới

Với cách tính “Công thức” ở mục Giá trị/Công thức nên sử dụng các từ khóa, không nên dùng tên các cột (A, B, C,..). Vì khi di chuyển vị trí tên các cột sẽ bị thay đổi theo, chỉ có từ khóa là giá trị cố định không thay đổi

 • Kiểm thử:

Kiểm thử là việc kiểm tra kết quả thực hiện của phép tính theo công thức đã nhập
Ví dụ: Bạn muốn tính lương theo ngày công cho nhân viên, công thức thông thường của bạn là: Lương theo ngày công = Lương x ngày công thực tế/ngày công chuẩn. Và bạn tạo ra trong hệ thống:
Tạo công thức cho lương theo ngày công = LUONG*NGAY_CONG_THUC_TE/NGAY_CONG_CHUAN= 10000000*21/24=8750000
Nhập các số tương ứng với từng cột thì sẽ hiển thị kết quả như công thức đã nhập

Sau khi nhập xong cách tính và giá trị/công thức cho từng cột bảng lương. Thực hiện bấm “Lưu” để thêm mẫu bảng lương thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 201

Cùng Topics

Bài trước: Cách sao chép nhanh mẫu bảng lương
Bài tiếp: Cách nhập dữ liệu bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ