Cách thêm mới hợp đồng từ file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thêm mới hợp đồng từ file excel bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Từ menu CRM -> Chọn Hợp đồng

Bước 2: Chọn Lập hợp đồng-> chọn Tiện ích-> Nhập dữ liệu

Bước 3: (1) Thực hiện chọn file dữ liệu hợp đồng cần đẩy lên phần mềm  
(2) Sau đó chọn Nhập file
(3) Vui lòng tải file
Lưu ý: Cần sử dụng file theo mẫu của phần mềm đã có bằng cách bấm chọn File mẫu để tải file mẫu về máy tính

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 31

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán người phụ trách Hợp đồng
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng thực hiện