Cách thêm mới hàng hóa trong hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Hàng hóa là các loại sản phẩm bán cho các doanh nghiệp.
Để thực hiện thêm mới hàng hóa thực hiện các bước sau:
Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần thêm mới hàng hóa

Bước 2: Chọn tab hàng hóa-> chọn hàng hóa cần thêm vào hợp đồng: 

Bước 3: Điều chỉnh lại VAT(%), chiết khấu nếu có. Sau đó bấm Lưu hàng hóa để thêm mới thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 74

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhập dữ liệu loại hợp đồng từ file excel
Bài tiếp: Cách gán người theo dõi Hợp đồng