Cách thêm mới đề xuất từ lịch họp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp 

Bước 2: Chọn lịch họp cần thêm đề xuất

Bước 3: Chọn Bổ sung => Đề xuất

Bước 4: Nhập nội dung đề xuất sau đó bấm Gửi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 31

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi lịch họp theo vai trò
Bài tiếp: Cách thêm mới đăng ký tài nguyên từ lịch họp