Cách thêm mới danh sách công việc dự án từ file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện web: 

Chọn tab Work => chọn Dự án, Nhóm (Projects/Teams)

Bước 2: 

  • Chọn Dự án cần import dữ liệu công việc từ file excel lên
  • Bên góc phải phía trên chọn Tiện ích → Chọn Công việc từ Excel

Bước 3:

  • Chọn File mẫu → Tải về để nhập dữ liệu theo các trường quy định của phần mềm
  • Điền theo các trường trong file Excel

Bước 4: 

  • Nhập xong dữ liệu công việc dự án lên file excel → Bấm Chọn file
  • Chọn file vừa điền → Tải lên → Bắt đầu tải file

Bước 5: Sau khi đã load file xong → Nhập dữ liệu và sẽ có thông báo khi nhập thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 127

Cùng Topics

Bài trước: Tổng quan về quản lý dự án trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách tổ chức công việc cha con trong dự án