Cách thêm mới danh sách cơ sở trong quản lý chuỗi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thực hiện thêm mới danh sách các cơ sở (cửa hàng) trong một chuỗi thực hiện như sau:

Từ menu OFFICE –> chọn Quản lý chuỗi

Tại Danh sách cơ sở –> chọn +Cơ sở

Nhập thông tin cho cơ sở cần tạo mới:

– Mã cơ sở: nhập mã cho cơ sở cần tạo

– Tên cơ sở: Tên của cơ sở (cửa hàng)

– Địa chỉ cơ sở: Nhập thông tin địa chỉ của cơ sở cần tạo

– Nhóm cơ sở: Lựa chọn nhóm cơ sở tương ứng (nếu có)

– Quản lý: Lựa chọn các quản lý của cơ sở này

                 Với mỗi đối tượng được đưa vào bạn có thể lựa chọn luôn vị trí công việc và quyền tương ứng cho từng quản lý

– Nhân viên cơ sở: Lựa chọn các nhân viên sẽ làm việc chính thức tại cơ sở này

– Địa điểm chấm công: Lựa chọn địa điểm chấm công tương ứng với cơ sở để nhân viên thực hiện chấm công khi vào cơ sở làm việc (nếu đã tạo trong quản trị phân hệ OFFICE)

Trong trường hợp chưa có các địa điểm chấm công, bạn có thể thêm trực tiếp địa điểm chấm công tại đây. Nhập xong thông tin chọn dấu (+) để thêm địa điểm chấm công

– Trạng thái: 

– Mô tả: Mô tả thêm thông tin về cơ sở

Sau khi điền đủ thông tin chọn +Tạo cơ sở hoặc +Tạo và mở chi tiết

Lưu ý: Với các tài khoản Quản trị tổ chức (admin) mặc định sẽ thấy được các cơ sở và có toàn quyền chỉnh sửa trong cơ sở nên không cần thêm Quản trị vào trong các cơ sở

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập thông tin chi tiết cho một cơ sở trong Quản lý chuỗi
Bài tiếp: Cách thêm mới các nhóm cơ sở trong quản lý chuỗi