Cách thêm mới danh mục vị trí trong quản lý chuỗi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thực hiện tạo ra danh mục các vị trí trong một cơ sở thực hiện như sau

Từ menu OFFICE –> chọn Quản lý chuỗi

Tại đây chọn Danh mục –> sau đó thực hiện thêm các vị trí công việc

  • Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm

Tại danh mục vị trí công việc chọn +Vị trí để thực hiện thêm mới các vị trí làm việc 

Thực hiện nhập mã vị trí, tên vị trí và chọn +Tạo vị trí để lưu lại

  • Cách 2: Thêm danh sách vị trí bằng file excel​​​​

Tại giao diện danh sách vị trí chọn Tiện ích –> Chọn Nhập dữ liệu

Thực hiện tải file mẫu để nhập đúng các trường theo quy định của phần mềm

Thực hiện nhập thông tin vào file mẫu vừa tải:

 Mã: Mã vị trí

 Tên: Tên các vị trí làm việc tương ứng

Sau khi nhập xong thực hiện tải dữ liệu lên hệ thống

Chọn nút Chọn file –> Lựa chọn file vừa nhập –> chọn nút Bắt đầu tải file

Sau khi dữ liệu upload được 100% ấn nút Nhập dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới các nhóm cơ sở trong quản lý chuỗi
Bài tiếp: Cách phân quyền truy cập tính năng Quản lý chuỗi