Cách thêm mới danh mục quốc gia .

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Quốc gia, chọn Thêm mới .

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục tỉnh/thành phố .
Bài tiếp: Cách thiết lập mức ưu tiên.