Cách thêm mới danh mục nhóm liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Từ giao diện chọn Danh mục  chọn Liên hệ ⇒ chọn Nhóm liên hệ ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào bảng và ấn Lưu để hoàn tất .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình mã liên hệ
Bài tiếp: Cách xem liên hệ tôi phụ trách