Cách thêm mới danh mục nhóm liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục .

Bước 3 : Chọn Liên hệ

Bước 4 : Chọn Nhóm liên hệ -> Thêm mới

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin vào bảng và ấn Lưu để hoàn tất .

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình liên hệ
Bài tiếp: Cách xem liên hệ tôi phụ trách