Cách thêm mới danh mục nguồn liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Từ giao diện chọn Danh mục  chọn Liên hệ ⇒ chọn Nguồn liên hệ ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào bảng và ấn Lưu để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục phòng ban
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục nghề nghiệp