Cách thêm mới đăng ký tài nguyên từ lịch họp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp 

Bước 2: Chọn lịch họp cần đăng ký tài nguyên

Bước 3: Chọn Bổ sung => Tài nguyên

Bước 4: Nhập nội dung đăng ký sau đó bấm Gửi đăng ký

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 28

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới đề xuất từ lịch họp
Bài tiếp: Cách thêm lịch trình cuộc họp