Cách thêm mới công việc lặp lại bằng file excel trên phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Nếu bạn đã có một kế hoạch làm việc quản lý trên file excel, phần mềm hỗ trợ bạn tính năng thêm nhanh nhiều công việc lặp lại bằng cách nhập dữ liệu từ file excel

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Chọn Công việc lặp lại để chuyển tới giao diện quản lý công việc lặp lại

Bước 3: Chọn Tiện ích –> chọn Nhập công việc từ excel 

Bước 4: Hiển thị giao diện bạn thực hiện như sau:

Thực hiện tải file mẫu để nhập các trường thông tin theo đúng định dạng phần mềm quy định:

Điền thông tin vào file mẫu theo các trường quy định: Một số lưu ý:

– Tên công việc: (Trường thông tin quan trọng nhất) Nhập tên công việc

– Người thực hiện: Nhập thông tin tài khoản đăng nhập của nhân viên sẽ thực hiện công việc. Nếu có nhiều người thực hiện, phân tách nhau bằng dấu chấm phẩy

– Người theo dõi: Nhập thông tin tài khoản đăng nhập của người được gán theo dõi công việc

Sau khi nhập đủ thông tin thực hiện lưu lại file để nhập dữ liệu

Thực hiện Chọn file đã chuẩn hóa

Sau đó chọn Bắt đầu tải file đợi dữ liệu load được 100% thực hiện chọn nút Nhập dữ liệu để đưa dữ liệu lên hệ thống

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 287

Cùng Topics

Bài trước: Tổng quan quản lý công việc trên FastWork
Bài tiếp: Cách xem các công việc được gán là người theo dõi (web và mobile)