Cách thêm mới các nhóm cơ sở trong quản lý chuỗi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Nếu bạn muốn gộp nhiều cơ sở (cửa hàng) thành 1 nhóm có thể thực hiện quản lý các nhóm cơ sở. Để thêm mới 1 nhóm cơ sở thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Tại Danh mục cơ sở chọn Tiện ích Chọn Quản lý chi nhánh

Bước 3: Nhập thông tin cho nhóm:

  • Mã nhóm: Đặt mã cho nhóm
  • Tên nhóm: Đặt tên cho nhóm
  • Mô tả: mô tả thêm thông tin về nhóm cơ sở

Điền đủ thông tin chọn +Tạo nhóm cơ sở để thêm mới

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 40

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh sách cơ sở trong quản lý chuỗi
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục vị trí trong quản lý chuỗi