Cách thêm mới bảng lương lặp lại trên phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Với bảng lương lặp lại, người dùng có thể tối ưu hóa việc làm lương tháng cho bộ phận kế toán, nhân sự

Lựa chọn được mẫu bảng lương tương ứng cho từng phòng ban, bộ phận

Lựa chọn được các tháng sẽ áp dụng theo mẫu bảng lương tương ứng

Để tạo bảng lương lặp lại thực hiện như sau:

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Bảng lương lặp lại

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn nút Thêm mới

Bước 3: Chọn Mẫu bảng lương –> bấm “Đồng ý”

Bước 4: Nhập/chọn thông tin vào bảng lương

  • Tên bảng lương
  • Năm áp dụng:
  • Mẫu bảng lương: Lựa chọn mẫu bảng lương tương ứng
  • Tháng áp dụng: Các tháng áp dụng theo mẫu bảng lương này
  • Người lập bảng lương: Nhân viên chịu trách nhiệm làm bảng lương hàng tháng
  • Người thẩm định bảng lương: Quản lý chịu trách nhiệm thẩm định lại tính đúng sai của bảng lương
  • Người kiểm tra bảng lương: Quản lý chịu trách nhiệm kiểm tra lại tính đúng sai của bảng lương sau khi đã thẩm định
  • Người phê duyệt bản lương: Lãnh đạo chịu trách nhiệm phê duyệt bảng lương trước khi ban hành và thực hiện chi trả lương
  • Bộ phận, nhiên viên áp dụng: Lựa chọn bộ phận và nhân viên sẽ tính lương theo mẫu bảng lương này

Bấm “Lưu” để thêm thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 172

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa bảng lương lặp lại trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách tạo mẫu bảng lương bằng cách nhập dữ liệu từ file excel