Cách thêm liên hệ vào yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm liên hệ

Bước 3: Chọn Thêm liên hệ ⇒ nhập liên hệ chọn Thêm ⇒ chọn Lưu 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập danh mục yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách xóa nhóm hỗ trợ kỹ thuật