Cách thay đổi trạng thái văn bản đi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện văn bản đi sau khi phê duyệt và lấy số hợp đồng sẽ thấy phần trạng thái chuyển thành đã duyệt

Bước 2: Trong phần tình trạng xử lý bấm tích để chuyển trạng thái của văn bản đi theo đúng tình trạng thực tế ⇒ Lưu thay đổi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 77

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục các loại văn bản
Bài tiếp: Cách phê duyệt một văn bản đi