Cách thay đổi thứ tự các hạng mục trong dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Người dùng chọn tên dự án muốn chỉnh sửa hạng mục =>> chọn thiết lập

Bước 2: Tại đây, người dùng chọn danh mục hạng mục =>> Chọn biểu tượng ba chấm và thực hiện thao tác kéo thả để thay đổi thứ tự hạng mục

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận tham gia dự án
Bài tiếp: Cách xóa hạng mục dự án