Cách tạo Thăm dò ý kiến (Bình chọn, vote) trong thông báo nội bộ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Casestudy : Trường hợp áp dụng đối với các Thông báo liên quan đến việc lấy ý kiến bình chọn từ nhân viên để ra quyết định. Ví dụ :
– Thông báo bình chọn Địa điểm đi Teambuilding cho Công ty.
– Thông báo Vote ai sẽ ở lại tăng ca ăn cơm chiều.

– v…..v…..

Bước 1: Từ menu HRM –>  chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Biên tập – Thêm mới

Bước 3: Điền những phần cần thiết bên trên và Đặt câu hỏi ở phần Thăm dò ý kiến – Nhấn dấu ” + “ để lưu câu hỏi

Bước 4: Tiếp tục tạo ra các phương án bình chọn, thiết lập thời hạn bình chọn tối đa và nhấn dấu ” + ” để thêm . Bao nhiêu phương án làm tương tự bước này bấy nhiêu

Bước 5: Nhấn Lưu hoặc Trình duyệt để hoàn tất
– Lưu : Để thông báo ở trạng thái Dự thảo
– Trình duyệt : Để thông báo ở trạng thái Chờ duyệt

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 730

Cùng Topics

Bài trước: Thứ tự trừ phép năm trên phần mềm FW
Bài tiếp: Cách cập nhật điều chỉnh trực tiếp phép trên phần mềm