Cách tạo nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn Nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Bước 3: Nhập các thông tin theo các trường có sẵn: mã quy trình, tên quy trình, mô tả, thành viên sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 177

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật tiến độ hỗ trợ trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách sửa quy trình hỗ trợ trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật