Cách tạo phiếu nhập trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Trên Website

Bước 1: Truy cập Work –> Chọn Dự án xây dựng –> Chọn quản lý vật liệu =>
Chọn Phiếu kho

Bước 2: Chọn phiếu nhập –> Tạo phiếu nhập

Bước 3: Điền các thông tin của phiếu nhập ( Có thể chọn luôn từ phiếu mua nào để liên kết vật liệu ) –> Lưu

Trên APP Mobile

Bước 1: Truy cập Xây dựng –> Chọn dự án đang thực hiện

Bước 2: Chọn thêm phiếu hoặc vào dự án chọn vật liệu –> Tạo phiếu nhập

Bước 3: Điền thông tin của phiếu nhập và bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 128

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo kho vật liệu trong dự án xây dựng
Bài tiếp: Cách thực hiện tạo phiếu mua trong dự án xây dựng