Cách tạo mẫu bảng lương bằng cách nhập dữ liệu từ file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 3 phút

Phần mềm Fastwork cũng hỗ trợ người dùng có thể đưa dữ liệu các cột bảng lương vào mẫu bảng lương bằng cách nhập liệu từ file excel

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Mẫu bảng lương

Hoặc: 

Bước 2: Chọn “Thêm mới”  để thực hiện thêm mới một mẫu bảng lương

Bước 3: Nhập thông tin mẫu bảng lương

 • Tên mẫu bảng lương
 • Loại mẫu bảng lương: Đây là bảng lương tháng hay bảng lương tổng hợp tháng 13
 • Mô tả


Bước 4: Kích chọn tab Thiết lập phiếu lương để thiết lập các tiêu chí, công thức tính lương. 

Để nhập dữ liệu từ file excel bạn chọn nút Tiện ích –> Chọn Nhập dữ liệu

Thực hiện tải file mẫu để nhập các trường thông tin theo đúng định dạng phần mềm quy định:

Điền thông tin vào file mẫu theo các trường quy định:

– Tiêu đề: Tên các cột bảng lương. 

– Từ khóa: Từ khóa tương ứng với tên cột

– Mô tả:

– Nhóm: 

– Cách tính: Nhập cách tính tương ứng với cột danh mục: Tự nhập/Từ bảng công/Từ mức lương/…

– Giá trị/Công thức: Với các cột sử dụng cách tính công thức thực hiện nhập công thức tính cho cột danh mục

Lưu ý: Nếu đã tạo danh mục cột bảng lương trên hệ thống, tiêu đề, từ khóa và Nhóm cần nhập chính xác như thông tin đã tạo

Sau khi điền đầy đủ thông tin thực hiện lưu lại để tải lên hệ thống

Thực hiện Chọn file đã chuẩn hóa

Sau đó chọn Bắt đầu tải file đợi dữ liệu load được 100% thực hiện chọn nút Nhập dữ liệu để đưa dữ liệu lên hệ thống

Hiển thị các cột đã thêm, người dùng sẽ thực hiện thiết lập Giá trị/Công thức tương ứng với các nguồn lấy dữ liệu lấy tự động từ hệ thống

FastWork đang hỗ trợ 8 cách tính trong một mẫu bảng lương:

 • Tự nhập: Các giá trị không cố định, thay đổi theo từng tháng, người làm lương sẽ thực hiện nhập giá trị trực tiếp tại bảng lương tháng
 • Công thức: Nhập các giá trị công thức tính tương tự cách thiết lập công thức trên file excel
 • Từ KPI: Lấy nguồn giá trị điểm KPI tự động khi bạn thực hiện đánh giá KPI trên phần mềm Fastwork
 • Từ bảng công: Lấy nguồn dữ liệu tự động từ bảng chấm công: công làm việc thực tế, công tiêu chuẩn, số giờ làm thêm, số giờ tăng ca,…
 • Từ mức lương: Lấy nguồn dữ liệu tự động từ bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ
 • Từ phiếu chi/Từ phiếu thu: Lấy dữ liệu tự động từ các phiếu thu, phiếu chi theo đối tượng nhân viên
 • Từ báo cáo viếng thăm: Lấy dữ liệu tự động từ báo cáo viếng thăm khách hàng: số ngày viếng thăm khách hàng, số km di chuyển,..

Lưu ý: Thứ tự sắp xếp các cột trong mẫu bảng lương sẽ ảnh hưởng tới công thức tính. Các cột phải sắp xếp theo đúng thứ tự. Các cột thành phần cần được định nghĩa trước, cột giá trị tổng sẽ định nghĩa sau.

Ví dụ: Lương theo ngày công thực tế = Lương cơ bản theo một ngày công x Ngày công thực tế

Khi đó cột Lương theo một ngày công và cột Công thực tế phải xếp ở trên, cột Lương theo ngày công thực tế xếp bên dưới

Với cách tính “Công thức” ở mục Giá trị/Công thức nên sử dụng các từ khóa, không nên dùng tên các cột (A, B, C,..). Vì khi di chuyển vị trí tên các cột sẽ bị thay đổi theo, chỉ có từ khóa là giá trị cố định không thay đổi

 • Kiểm thử:

Kiểm thử là việc kiểm tra kết quả thực hiện của phép tính theo công thức đã nhập
Ví dụ: Bạn muốn tính lương theo ngày công cho nhân viên, công thức thông thường của bạn là: Lương theo ngày công = Lương x ngày công thực tế/ngày công chuẩn. Và bạn tạo ra trong hệ thống:
Tạo công thức cho lương theo ngày công = LUONG*NGAY_CONG_THUC_TE/NGAY_CONG_CHUAN= 10000000*21/24=8750000
Nhập các số tương ứng với từng cột thì sẽ hiển thị kết quả như công thức đã nhập

Sau khi nhập xong cách tính và giá trị/công thức cho từng cột bảng lương. Thực hiện bấm “Lưu” để thêm mẫu bảng lương thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 710

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới bảng lương lặp lại trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách xóa mẫu bảng lương