Cách tạo giai đoạn cho một quy trình bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để tạo giai đoạn bán hàng thao tác như sau:

Bước 1: Chọn Quy trình bán hàng đã tạo-> Vào thiết lập

Bước 2:
Bấm “Thêm mới” để cập nhật thông tin

Nhập Mã giai đoạn-> Đặt “Tên giai đoạn”-> “Mô tả” giai đoạn-> Thêm mới

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 60

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận vào nhóm bán hàng trong quản lý cơ hội bán hàng