Cách tạo dự án mẫu

Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1. Từ menu Work =>> Chọn Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2. Chọn “+” để thực hiện thêm mới dự án

Bước 3: Hiển thị giao diện “Tạo dự án mới”.

 • Bạn thực hiện “ Đặt tên dự án” =>> “Thêm thành viên dự án, thành viên thực hiện dự án, người theo dõi dự án” =>> “Thông tin khác” 
 • Ở phần Loại dự án >> Chọn “Dự án mẫu” (Loại dữ án mẫu: Là dự án được tạo ra thành các mẫu với mục đích người quản trị khi thiết lập dự án mới có thể chọn loại dự án mẫu này)
 • Khách hàng: Khách hàng của dự án
 • Ngày bắt đầu/ ngày kết thúc: thời gian hoàn thành của dự án
 • Mô tả: Thêm thông tin chi tiết về dự án
 • Chế độ hiển thị
  • Nội bộ: Chỉ có cấp quản lý và những người tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án
  • Riêng tư: Chỉ những thành viên tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án
  • Công khai: Toàn phòng ban có thể thấy thông tin của dự án

Bước 4:

 • Chọn chế độ Công khai: để mọi người trong tổ chức có thể thực hiện sao chép sau này.
 • Sau khi hoàn thành =>> Bấm Tạo dự án
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 167

Cùng Topics

Bài trước: Cách sao chép một dự án
Bài tiếp: Cách trao đổi, tương tác trong dự án – Web