Cách tạo cơ hội bán hàng từ khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Có 2 cách để tạo cơ hội bán hàng từ Khách hàng

Cách 1: Tạo cơ hội từ bên ngoài giao diện chính

Bước 1: Người dùng tick chọn vào Khách hàng cần thêm cơ hội bán hàng >> Bấm Khởi tạo

Bước 2: Bấm vào mục Cơ hội bán hàng

Bước 3: Nhập thông tin cơ hội bán hàng và nhấn lưu để lưu lại cơ hội bán hàng

[Sản phẩm/Dịch vụ]: Chọn 1 sản phẩm đã được đưa vào phần mềm

[Giá trị dự kiến]: Số tiền dự kiến có thể mang về từ cơ hội này

[Mức độ ưu tiên]: Chọn theo cấu hình có sẵn

[Nhóm bán hàng]: Chọn nhóm bán hàng theo cấu hình ban đầu

[Quy trình bán hàng]: Quy trình bán hàng đã được cấu hình trong nhóm bán hàng

[Giai đoạn trong quy trình bán hàng]: Chọn giai đoạn bán hàng  theo cấu hình ban đầu

[Ngày khởi tạo cơ hội]: Ngày cơ hội này được tạo ra

[Ngày chốt dự kiến]: Ngày có thể thu tiền từ cơ hội này

[Ngày hết hạn]: Quy định sau bao nhiêu ngày không chốt được cơ hội sẽ hết hạn (Chọn thời gian kết thúc)

[Người phụ trách]: Người phụ trách cơ hội bán hàng

[Mô tả cơ hội]: Ghi chú những điều cần nắm trong cơ hội này

Cách 2: Tạo cơ hội từ bên trong chi tiết khách hàng

Bước 1: Người dùng chọn vào Khách hàng cần thêm cơ hội bán hàng

Bước 2: Chọn vào tab Cơ hội >> Bấm Tạo cơ hội

Bước 3: Nhập thông tin cơ hội bán hàng và nhấn lưu để lưu cơ hội bán hàng

[Sản phẩm/Dịch vụ]: Chọn 1 sản phẩm đã được đưa vào phần mềm

[Giá trị dự kiến]: Số tiền dự kiến có thể mang về từ cơ hội này

[Mức độ ưu tiên]: Chọn theo cấu hình có sẵn

[Nhóm bán hàng]: Chọn nhóm bán hàng theo cấu hình ban đầu

[Quy trình bán hàng]: Quy trình bán hàng đã được cấu hình trong nhóm bán hàng

[Giai đoạn trong quy trình bán hàng]: Chọn giai đoạn bán hàng  theo cấu hình ban đầu

[Ngày khởi tạo cơ hội]: Ngày cơ hội này được tạo ra

[Ngày chốt dự kiến]: Ngày có thể thu tiền từ cơ hội này

[Ngày hết hạn]: Quy định sau bao nhiêu ngày không chốt được cơ hội sẽ hết hạn (Chọn thời gian kết thúc)

[Người phụ trách]: Người phụ trách cơ hội bán hàng

[Mô tả cơ hội]: Ghi chú những điều cần nắm trong cơ hội nàyBạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật vị trí khách hàng trên mobile
Bài tiếp: Cách gán nhanh nhóm khách hàng trong khách hàng