Cách tạo nhanh cơ hội ứng viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM chọn Tuyển dụng:

Bước 2: Chọn Hồ sơ ứng viên ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Chọn trạng thái “Tiềm năng”->Tích chọn các checkbox cần tạo hồ sơ ứng viên

Bước 4: Chọn Tạo cơ hội ứng viên 

Bước 5: Hiển thị bảng tạo ứng viên tuyển dụng-> Chọn kế hoạch tuyển dụng
Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 1

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa nhanh nhiều hồ sơ ứng viên
Bài tiếp: Cách tạo cơ hội ứng viên