Cách sửa nhanh liên hệ

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM chọn Quản lý liên hệ .

Bước 2 : Chọn liên hệ cần sửa -> Sửa .

Bước 3 : Chọn Thông tin cần sửa và ấn Lưu để hoàn tất .

* Lưu ý : Bạn có thể chọn nhiều liên hệ để sửa cùng lúc .

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán nhanh người phụ trách cho liên hệ
Bài tiếp: Cách trao đổi nhanh trên liên hệ