Cách sửa nhanh liên hệ

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Liên hệ (Contacts)

Bước 2: Chọn liên hệ cần sửa chọn Sửa

Bước 3: Chọn Thông tin cần sửa và ấn Lưu để hoàn tất .

* Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều liên hệ để sửa cùng lúc

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 30

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán nhanh người phụ trách cho liên hệ
Bài tiếp: Cách trao đổi nhanh trên liên hệ